เห็ดที่ใช้เป็นยา

เห็ดสารพัดประโยชน์

เห็ดเป็นยาสมุนไพรในอดีต

ในทางยามีการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพและ๓สัชวิทยาของ เห็ดที่เป็นสมุนไพรหลายๆ ชนิด …
ประโยชน์ของเห็ด

เห็ดที่มีแนวโน้มจะใช้ในการป้องกันสารพิษจากอาการต่างๆได้ ซึ่งขณะนี้วงการวิทยาศาสตร์ …
การรักษาโรคด้วยเห็ด

เห็ดหูหนูขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tremella Fuci formis Berk ใน วงการแพทย์ …
เห็ดบำรุงร่างกาย

เห็ดโคนน้อย เป็นเห็ดที่เพาะง่าย มีคุณค่าทางอาหารสูง มีสรรพคุณทางสมุนไพร …
สมุนไพรจากเห็ดธรรมชาติ

จากการรวบรวมเห็ดชนิดต่างๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติมีฤทธิ์ทางยาสมุนไพรมาให้ศึกษากัน …