ประโยชน์ของเห็ด

เห็ดหอม

   เป็นเห็ดที่มีแนวโน้มจะใช้ในการป้องกันสารพิษจากอาการต่างๆได้ ซึ่งขณะนี้วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังศึกษาและวิจัยอยู่ สารสกัดจากเห็ดหอมโดยน้ำร้อนคือ เลนติแนน ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 95,000-1,050.000 หน่วย และสารลูกโซ่ตรงของเบต้า 1-3 เดสแตรน สามารถยับยั้งอัตราการเติบโตของเชลล์มะเร็ง sarcoma 180 ในหนูขาวได้ถึง 97.5% และยับยั้งเชลล์มะเร็ง Frhlich carcinoma ได้ถึง 80%

เห็ดฟาง

   ประกอบด้วยกรดอะมิโนสำคัญหลายชนิด มีทั้งวิตามิน เกลือแร่ ช่วยป้องกันผิวหนังที่เป็นจ้ำสีม่วง สาร volvatoxin ทำให้เชลล์มะเร็งในเยื่อบุช่องท้องของหนูขาวบวมและไม่สามารถเกิดขบวนการหายใจตามปกติในเซลล์มะเร็งนั้นๆ ได้ เป็นการช่วยชะลอ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชลล์มะเร็ง

เห็ดฟาง มีสารที่จะไปยับยั้งการดูดซึมในระบบย่อยอาหาร ควรทำให้สุกก่อนรับประทาน แม้จะลดปริมาณของวิตามินชีลงไป บ้างแต่คุณสมบัติอื่นๆ ยังคงอยู่ครบถ้วน หากรับประทานประจำจะช่วยลดการติดเชื้อต่างๆได้ ช่วยทำให้แผลสมานเร็วขึ้น ป้องกันโรคลักปิดลักเปิดหรือโรคเลือดออกตามไรฟัน รวมทั้งโรคเหงือกด้วย ช่วยลดอาการผื่นคันต่างๆ ได้

เห็ดเป๋าฮื้อ

ช่วยลดความดันโลหิตและลดไขมัน กลไกการลดไขมันเกิด โดยสารจำพวกเส้นใยที่มีปริมาณสูงในเห็ด ช่วยดูดซับและขัดขวางการดูดซึมไขมันในทางเดินอาหาร ประเทศจีน และญี่ปุ่น ใช้เห็ดเป๋าฮี้อลดความดันโลหิตมานานแล้ว

เห็ดหูหนู

เป็นเห็ดที่ชาวจีนรู้จักและบริโภคมานานเป็นศตวรรษแล้ว ถือเป็นเห็ดสมุนไพร เป็นยาอายุวัฒนะ มีความเชื่อว่าถ้าบริโภคเห็ดหูหนูเป็นประจำจะสามารถรักษาโรคคอเจ็บ โลหิตจาง และแก้ร้อนในได้ ทั้งเห็ดหูหนูหนาและบางมีการระบุว่าสามารถใช้แทนกันได้ ใน “เห็ดหูหนูบาง” มีการบันทึกในหนังสือ Compendium of Material Mediea ว่า ในเห็ดกลุ่มหูหนูหนาและหูหนูบางใช้กับโรคริดสีดวงทวารได้ดี ในสมัยราชวงศ์หมิง “ผ่านซีเฮง”ได้บันทึกไว้ในกวงจูนผู่ว่าเห็ดหูหนูบางเป็นอาหารบำรุงกระเพาะที่ดี ช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะสำคัญๆ เช่น สมอง หัวใจ ปอด ตับ ทำให้มีพลังชีวิตดีขึ้น ระบบโลหิตไปหล่อเลี้ยงปอดดี หยุดอาการ เส้นโลหิตฝอยแตก ช่วยการไหลเวียนของโลหิต มีผลให้การทำงานและการขับเคลื่อนของลำไส้ดีขึ้น

ยาพื้นบ้านของจีนใช้เห็ดหูหนูบาง เป็นตัวกระตุ้นการทำงานของเลือดให้เป็นปกติ บรรเทาอาการเจ็บปวด เช่น ปวดฟัน บรรเทาอาการตกเลือด ริดสีดวง บรรเทาอาการเป็นตะคริว อาการของบิด ในวงการแพทย์พบว่า น้ำร้อนที่ต้มสกัดเห็ดหูหนูบาง ประกอบด้วย โพรี่แซคคาไรด์ ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และต่อต้านเนื้อร้ายได้ถึง 80%