สมุนไพรจากเห็ดธรรมชาติ

จากการรวบรวมเห็ดชนิดต่างๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติมีฤทธิ์ทางยาสมุนไพรมาให้ศึกษากัน ดังนี้

เห็ดเผาะ หรือ เห็ดลอบ

  ชื่อภาษาถิ่นภาคเหนือ เป็นเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติ รสเย็น หวาน บำรุงกำลัง แก้ช้ำใน

เห็ดเค็ง หรือ เห็ดกีบสัตว์

   ดอกใหญ่ รูปร่างคล้ายกีบเท้าสัตว์หรือเกือกม้า แหล่งที่พบ บนต้นเค็ง ทางภาคกลางเรียกว่า ต้นเขลง อยู่ตามป่าเต็งรัง ใน ประเทศจีนมีการใช้เห็ดชนิดนี้เป็นยามากว่า 2,000 ปี ใช้เป็นยา บำรุงกำลัง บำรุงเลือด ที่ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลี มีการใช้เห็ด ชนิดนี้เป็นสมุนไพรในการรักษาเนื้องอก และกระตุ้นการทำงาน ของระบบภูมิคุ้มกัน

หมอพื้นบ้านภาคอีสานใช้เห็ดเค็งรักษาเบาหวาน โดยนำเห็ด มาต้มรวมกับใบอินทนิลน้ำ 7 ใบต่อเห็ด 50 กรัม ดื่มครั้งละ 1 แก้ว วันละ 1 ครั้งตอนเช้า ต้มได้ 7 วันยาจืดให้เปลี่ยนใหม่ ดื่ม ไปเรื่อยๆ จนกว่าเบาหวานจะหาย ซึ่งก็ใช้เวลาไม่มากนัก

ฟืนฟูผู้ป่วยมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งปอด ตับ กระดูก ได้แก่

ส่วนประกอบ

1. เห็ดเค็ง เห็ดต้นจิก เห็ดแดง เห็ดตอจิก ชนิดละ 1 ดอก

2. น้ำ 1 ลิตร

วิธีทำ นำเห็ดมาต้มกับน้ำ 1 ลิตร เคี่ยวจากน้ำ 3 ส่วน เหลือ 1 ส่วน

วิธีรับประทาน ดื่ม า แก้วเป๊ก ก่อนอาหาร วันละ 3 เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น ดื่มติดต่อกันจนอาการดีขึ้น

ฟืนฟูผู้ป่วยมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งปอด ตับ กระดูก

ส่วนประกอบ เห็ดเค็ง เห็ดต้นจิก เห็ดแดง เห็ดตอจิก ชนิด ละ 1 หัวแม่บอผู้ป่วย นำเห็ดมาฝนชนิดละ 9 ครั้ง แล้วนำตัวยาที่ ฝนได้ผสมกับน้ำ ½ แก้ว ดื่มก่อนอาหาร วันละ 3 เวลา เช้า- กลางวัน-เย็น ติดต่อกันจนอาการดีขึ้น

แก้มะเร็งที่เป็นก้อนให้ยุบตัว

ส่วนประกอบ

1. เห็ดเค็ง เห็ดต้นจิก เห็ดตอจิก อย่างละ 1 ขีด

2. น้ำ 4 ลิตร

วิธีทำ นำเห็ดทั้งหมดมาต้มกับน้ำ เคี่ยวจนเหลือน้ำ 2 ลิตร วิธีรับประทาน ดื่มในแก้วเป๊กก่อนอาหารวันละ3 เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น ติดต่อกันจนอาการดีขึ้น

แก้ฝ้า

ส่วนประกอบ

1. เห็ดเค็ง เห็ดต้นจิก เห็ดแดง เห็ดตอจิก อย่างละ 15 กรัม

2. น้ำผึ้ง 2 ช้อนโต๊ะ

3. น้ำ 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ นำเห็ดมาบดเป็นผงรวมกันประมาณ 1 ช้อนกาแฟ ผสมกับน้ำผึ้งและน้ำ

วิธีใช้ นำมาทาบริเวณที่เป็นฟ้าก่อนนอน 15 นาที แล้วล้าง ออก ทาทุกวันจนฟ้าจางลง

ลดการอักเสบของมะเร็งเต้านม

ส่วนประกอบ

1. เห็ดเค็ง เห็ดต้นจิก เห็ดแดง เห็ดตอจิก อย่างละ 15 กรัม

2. น้ำ

วิธีทำ นำเห็ดทั้ง 4 ชนิด ขนาดเท่าหัวแม่มือผู้ป่วยมาฝนกับน้ำ

วิธีใช้ ทาบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งให้ยุบตัวลง ทาวันละ 3 เวลา เช้า-กลางวัน-เย็นจนหาย งานวิจัยที่สนับสนุนการนำสารสกัดจากเห็ดเค็งมาใช้เป็นยารักษามะเร็งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ชิ้นแสดงให้เห็นว่าเห็ดเค็งสามารถรักษามะเร็งได้